مهدی صمدانی جمعه 4 آبان 1397 11:18 ق.ظ نظرات ()


If you learn to listen for clues as to how I feel 
instead of what I say
you will be able to understand me much better

اگر یاد بگیری بجای آنچه می گویم

به نشانه های اینکه چه احساسی دارم گوش کنی،
توانا خواهی بود که خیلی بهتر مرا درک کنی


برگرفته از کتاب  «When caring takes courage  وقتی که مراقبت کردن به شجاعت نیاز دارد»
نوشته خانم مارا بوتونیس Mara Botonis که پس از خدمت ۳۰ ساله در صنعت خانه سالمندان، 
کارش را ترک کرد تا از عزیزی که به آلزایمر مبتلا شده بود مراقبت نماید