مهدی صمدانی جمعه 11 آبان 1397 07:01 ب.ظ نظرات ()

The person who truly loves you 
will never leave you
no matter how hard the situation gets

کسی که حقیقتاً دوستت دارد
هرگز ترکت نخواهد کرد
مهم نیست که اوضاع تا چه حد دشوار شود