مهدی صمدانی سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 07:45 ب.ظ نظرات ()


عزیز شما مبتلا به فرسایش مغز است. 
زمانی که می‌گوید می‌خواهم به منزلم بروم منظورش چیست؟
پیام او این است:
من در مکانی که هستم ناراحتم. منزلم جای راحتی است، 
محلی است که نیازهایم برطرف می‌شود و مرا دوست دارند.
بنا براین زمانی که می‌گویم می‌خواهم به منزلم بروم، 
ممکن است منظورم یکی از موارد زیر باشد:
سرد یا گرمم می‌شود؛
گرسنه یا تشنه‌ام؛
نیاز دارم به دستشویی بروم؛
خسته‌ام و مکانی برای استراحت می‌خواهم؛
انعکاس نور یا کم‌نوری اذیتم می‌کند؛
سروصدا آسایشم را قطع کرده است؛
از تنش و اختلاف نظرها ناراحتم؛
احساس نا امنی می‌کنم؛
نیاز دارم کسی بغلم نموده به من اطمینان دهد؛
و مهم‌تر از همه، احساس می‌کنم به اینجا تعلق ندارم،
این‌طور که هستم قبولم ندارند.
راهکار مهم برای دردآشنایان و برگزیدگان عزیز:
به این کمبود‌ها توجه کرده آنها را برطرف کنید.