مهدی صمدانی یکشنبه 3 تیر 1397 07:41 ب.ظ نظرات ()

با درود به دردآشنایان و برگزیدگان عزیز،

مقاله جدیدی را که ظرف سه ماه گذشته به آن مشغول بودم نهایتاً امروز در وبسایت دردآشنا رونمایی کردم. این مقاله به تغییرات رفتاری دلیریوم، خطای ادراکی، توهم، و هذیان می پردازد. در این مقاله شباهتها و اختاف بین این عوارض را با ذکر مثال شرح داده ام و به سازشگریهای مناسب مراقبتی پرداخته ام. با اینکه در تهیه این مقاله، ده ها مرتبه آنرا خوانده ام، ولی احساس می کنم هر دفعه که آن را بازخوانی می کنم، به زاویه پر اهمیت دیگری پی می برم.  

اطمینان دارم آگاهی بیشتر دردآشنایان و برگزیدگان عزیز نسبت به این عوارض، در تشخیص و مداوای درست هنگام مراجعه به پزشک، بسیار موثر و کارساز خواهد بود. برای خواندن مقاله کلیک کنید: http://dardashna.ir/?p=3698