مهدی صمدانی جمعه 8 تیر 1397 10:52 ب.ظ نظرات ()

با درود به دردآشنایان و برگزیدگان عزیز،


در بلاگهای قبل از مجموعه فرسایش مغز و مداخلات دارویی یادآوری کردم که به 

آمارهای ارائه شده توسط سازمانهای ذیربط اعتماد زیادی ندارم. در این نوشته در 

نظر دارم بعضی آمار منتشر شده را در اختیارتان گذاشته و قضاوت نهایی را بعهده 

شما بگذارم.

آمار مستند ارائه شده توسط سازمانهای ذیربط

سازمان یا انجمن

مربوط به

تعداد و سال

تعداد و سال

سرعت افزایش

سازمان بهداشت جهانی WHO

دمانس - جهان

۳۵۶۰۰   هزار، ۲۰۱۰

۱۱۵۴۰۰   هزار، ۲۰۵۰

هر ۴ ثانیه

بیماری آلزایمر جهانی ADI

دمانس - جهان

۳۰۰۰۰ هزار، ۲۰۰۸

۱۰۰۰۰۰ هزار، ۲۰۵۰

هر ۷ ثانیه

انجمن آلزایمر ایران

دمانس - جهان

۵۰۰۰۰   هزار، ۲۰۱۷

۸۵۰۰۰ هزار، ۲۰۵۰

هر ۳ ثانیه

انجمن آلزایمر آمریکا

آلزایمر - آمریکا

۵۷۰۰ هزار، ۲۰۱۷

۱۴۰۰۰ هزار، ۲۰۵۰

هر ۶۵ ثانیه

انجمن آلزایمر ایران

آلزایمر - ایران

۷۰۰ هزار، ۲۰۱۷

؟؟؟

هر ۶۹۰ ثانیه

 

  همانطور که ملاحظه می فرمایید آمار یکدست نیستند و بر اساس مطالعات مقطعی و 

محدود در کشورهای صنعتی و پیشرفته تخمین زده شده اند. علاوه بر آن، نمونه آماری 

انتخابی، تیمهای بررسی کننده، و مدلهای استفاده شده برای تخمین زدن، در نتیجه آمار 

بدست آمده تاثیر دارند.


در کشورهای جهان سوم، آمار بسیار بالاتر از مقادیر ذکر شده برای کشورهای پیشرفته

و میانگین جهانی است. دلایل این امر فراوانند. مثلاً عدم انجام بررسی های آماری در 

کشورهای در حال رشد، دیر مراجعه کردن بیمار به پزشک، پنهان کردن بیماری از 

دیگران (عیب دانستن آن)، و اکراه پزشکان از بیان تشخیص دمانس برای بیماران

 خود (عدم اطمینان از صحت تشخیص و سنگینی بار مالی و روانی اینگونه 

تشخیص ها برای خانواده ها) از آن جمله اند.


علاوه بر این، آمار فوت در اثر فرسایش مغز اصولاً قابل اعتماد نیستند. اکثر عزیزان ما 

بدلایل بیماریهای جنبی مانند ایست قلبی، از کارافتادن کلیه ها در اثر دیابت، انواع 

عفونت ها مانند عفونت ریه و یا مجاری ادرار، افتادن و صدمه دیدن، و مانند آن از 

دست می روند. بندرت علت فوت در شناسنامه بیماران، فرسایش مغز ذکر می شود.

نتیجه جنبی این بررسی آماری، مخصوصا در کشورهای در حال رشد، این است که 

خطر سونامی ابتلا به فرسایش مغز بسیار بزرگتر از آن است که آمار موجود بیان 

می کنند و در نتیجه اقدامات انجام شده آمادگی برای این سونامی، حتی بر اساس

آمار فعلی بسیار ناکافی است.