مهدی صمدانی یکشنبه 17 تیر 1397 06:04 ب.ظ نظرات ()

To care for those who once cared for us

is one of the highest honorsمراقبت کردن از کسانی که زمانی از ما مراقبت کردند

یکی از بالاترین افتخارات است