مهدی صمدانی یکشنبه 17 تیر 1397 05:04 ب.ظ نظرات ()

To care for those who once cared for us

is one of the highest honors



مراقبت کردن از کسانی که زمانی از ما مراقبت کردند

یکی از بالاترین افتخارات است