منوی اصلی
تالار گفتگو برای تبادل افکار و تجربیات مراقبین فرسایش مغز(دمانس)
شما تنها نیستید. مراقبین فرسایش مغز را پیدا کنید و از تجربیات یکدیگر استفاده کنید.
نشاندن بیمار دمانس در مبل Making the dementia patient sit چه اعمالی پتانسیل دگرگون کردن یک زندگی را دارند؟ پادکست عوارض و تداخل دارویی عاشق واقعی چه کسی است؟ اتفاقات روزانه چگونه شکل می گیرند؟ بخش دوم How do things happen? Part 2 به آنچه احساس می کنم توجه کن نه به گفتارم اتفاقات روزانه چگونه شکل می گیرند؟ ?How do things happen بخش اول تجلی عشق در دلنوشته‌ی یک مراقب بد گمانی و تهمت زدن یک روز کامل چگونه بدست می اید؟ چهاردهمین جلسه رو در روی مراقبین فرسایش مغز Dementia سخنرانی مهدی صمدانی در کنگره سالانه طب سالمندی مهرماه ۱۳۹۷ قسمت اول سخنرانی مهدی صمدانی در کنگره سالانه طب سالمندی مهرماه ۱۳۹۷ قسمت دوم فایل صوتی سخنرانی مهدی صمدانی در کنگره سالانه طب سالمندی مهرماه ۱۳۹۷ سپتامبر ماه آگاهی رسانی در باره آلزایمر و دمانس Dementia سپتامبر ماه آگاهی رسانی در باره آلزایمر و دمانس Dementia عشق در قلب و روان منزل دارد - Dementia سپتامبر ماه آگاهی رسانی در باره آلزایمر و دمانس Dementia سپتامبر ماه آگاهی رسانی در باره آلزایمر و دمانس Dementia سپتامبر ماه آگاهی رسانی در باره آلزایمر و دمانس Dementia سپتامبر ماه آگاهی رسانی در باره آلزایمر و دمانس Dementia سپتامبر ماه آگاهی رسانی در باره آلزایمر و دمانس Dementia تغییرات رفتاری دلیریوم، خطای ادراکی، توهم، و هذیان می دانم چه می خواهم بگویم بهترین دارو برای انسانها چهاردهمین جلسه رو در روی مراقبین فرسایش مغز لیست کلیپهای آموزشی دردآشنا لیست پادکست ها در وبسایت دردآشنا پند و حکمت - شجاعت چیست؟ کلیپ های دردآشنا در آپارات باز نمی شوند! وبسایت دردآشنا - www.dardashna.ir ارتباط بیماریهای چشم با بیماری آلزایمر آیا بیماری دمانس قابل پیشگیری است؟ فراموشی و شناخت خفیف یا فرسایش مغز؟ پرسش و پاسخ - ایمن سازی منزل - آرشیو دردآشنا پند و حکمت - فرسایش مغز Dementia سیزدهمین جلسه رو در روی مراقبین فرسایش مغز - پادکست چهارم - پرسش و پاسخ پرسش و پاسخ - خطر زمین خوردن سیزدهمین جلسه رو در روی مراقبین فرسایش مغز - پادکست سوم آمار مربوط به فرسایش مغز - ۲۰۱۸ آمریکا سیزدهمین جلسه رو در روی مراقبین فرسایش مغز - پادکست دوم پند و حکمت سیزدهمین جلسه رو در روی مراقبین فرسایش مغز - پادکست اول سیزدهمین جلسه رو در روی مراقبین فرسایش مغز سیر پیشرفت بیماری - در ابتدای راه سیزدهمین جلسه رو در روی مراقبین فرسایش مغز سیر پیشرفت بیماری - مرحله سوم - دمانس پیشرفته کتاب راهنمای مراقبین فرسایش مغز سیر پیشرفت بیماری - مرحله میانی - دمانس متوسط سیر پیشرفت بیماری - مرحله ابتدایی - دمانس خفیف
تعداد صفحات : 3 1 2 3