تالار گفتگو برای تبادل افکار و تجربیات مراقبین فرسایش مغز(دمانس) مراقبت از عزیزی که به فرسایش مغز (دمانس) مبتلاست کاری سخت و معمولا انفرادی است. نزدیکان شما یا شما را ترک می کنند یا ترجیح می دهند خارج گود باستند. فقط مراقبین دیگر درد شما را درک می کنند و حاضرند به شما کمک کنند. http://dardashnadementiaforum.mihanblog.com 2020-08-11T11:42:22+01:00 text/html 2020-08-05T16:32:54+01:00 dardashnadementiaforum.mihanblog.com مهدی صمدانی آلزایمر و دمانس: مراقبت از دهان و دندان Dementia oral care http://dardashnadementiaforum.mihanblog.com/post/321 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; color: rgb(51, 51, 51);">با درود</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;به برگزیدگان و دردآشنایان عزیز</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; color: rgb(51, 51, 51);"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA" style="line-height: 150%; color: rgb(51, 51, 51);">در جلسه دیشب اتاق همیاری دردآشنا به اصول مراقبت از دهان و دندان پرداختیم.</span><span lang="FA" style="line-height: 150%; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;دو فایل از قسمت اول این گفتگو را در آپارات بارگذاری کردم.&nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA" style="line-height: 150%; color: rgb(51, 51, 51);">برای دیدن فایل ویدیویی از لینک زیر استفاده کنید:<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><a href="https://www.aparat.com/v/f1oA0"><span dir="LTR">https://www.aparat.com/v/f1oA0</span></a><span lang="FA" style="line-height: 150%; color: rgb(51, 51, 51);"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 150%; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 150%; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Iransans" size="4">برای دیدن فایل صوتی این پادکست که به دلیل کندی اینترنت، در حجم کمتری تهیه&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 150%; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Iransans" size="4">شده است،&nbsp;</font></span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; color: rgb(51, 51, 51);">از لینک زیر استفاده کنید:</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="https://www.aparat.com/v/EgLZ7"><span dir="LTR"><font face="Mihan-Iransans" size="4">https://www.aparat.com/v/EgLZ</font>7</span></a></p> text/html 2020-08-03T18:04:25+01:00 dardashnadementiaforum.mihanblog.com مهدی صمدانی یا راهی خواهم یافت: یا راهی خواهم ساخت http://dardashnadementiaforum.mihanblog.com/post/320 <div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">با درود به برگزیدگان و دردآشنایان عزیز</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">مطلب جدید در باره&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">«یا راهی خواهم یافت»</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">«یا راهی خواهم ساخت»</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">در صفحه اینستاگرام دردآشنا:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">https://www.instagram.com/dardashna.ir</font></div> text/html 2020-08-03T17:59:08+01:00 dardashnadementiaforum.mihanblog.com مهدی صمدانی عفونت مجاری ادرار، نشانه‌های، راه‌های پیش‌گیری http://dardashnadementiaforum.mihanblog.com/post/318 <div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">با درود به برگزیدگان و دردآشنایان عزیز</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">مطلب مورد بحث در </font><font size="4" face="Mihan-Iransans">اتاق همیاری دردآشنا</font><font face="Mihan-IransansLight" size="4">، دیشب ۷ مرداد، عفونت مجاری ادرار، نشانه‌های شروع و پیشرفت، و راه‌های پیش‌گیری از آن بود. جای شما خالی بود.</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">برای کسانی که علاقمند به شنیدن این مطلب هستند، پادکست آنرا در آپارات در آدرس زیر بارگذاری کرده‌ام:</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">https://www.aparat.com/v/rVlGA</font></div> text/html 2020-08-03T17:53:41+01:00 dardashnadementiaforum.mihanblog.com مهدی صمدانی بهترین بالش برای عزیزان ما کدام است؟ http://dardashnadementiaforum.mihanblog.com/post/317 <div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">با درود به برگزیدگان و دردآشنایان عزیز</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">مطلب جدید در باره&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">«بهترین بالش برای عزیزان ما کدام است؟»</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">در صفحه اینستاگرام دردآشنا:&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">https://www.instagram.com/dardashna.ir</font></div> text/html 2020-07-17T12:17:12+01:00 dardashnadementiaforum.mihanblog.com مهدی صمدانی کار بزرگ http://dardashnadementiaforum.mihanblog.com/post/316 <div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>با درود به برگزیدگان و دردآشنایان عزیز</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>مطلب جدید در باره&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b style="">«کار بزرگ»</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>در صفحه اینستاگرام دردآشنا:&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>https://www.instagram.com/dardashna.ir</b></font></div> text/html 2020-06-30T12:25:21+01:00 dardashnadementiaforum.mihanblog.com مهدی صمدانی دل شکستگی مراقبت کننده Caregiver heart break http://dardashnadementiaforum.mihanblog.com/post/315 <div><font size="4" face="Mihan-Iransans">با درود به برگزیدگان و دردآشنایان عزیز</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>مطلب جدید در باره&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">«دل شکستگی مراقبت کننده چه زمانی اتفاق می‌افتد؟»</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>در صفحه اینستاگرام دردآشنا:&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>https://www.instagram.com/dardashna.ir</b></font></div> text/html 2020-06-22T20:07:45+01:00 dardashnadementiaforum.mihanblog.com مهدی صمدانی ارتباط تفکر منفی و خطر ابتلا به بیماری الزایمر Negative thoughts and dementia risk http://dardashnadementiaforum.mihanblog.com/post/313 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="4"><b style=""><font face="Mihan-Iransans"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; color: rgb(51, 51, 51);">با درود</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;به برگزیدگان و دردآشنایان عزیز</span></font><span dir="LTR" style="font-family: Mihan-IransansLight; line-height: 150%; color: rgb(51, 51, 51);"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 150%; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>اخیرا، نتیجه تحقیقات جدیدی توسط دانشگاه کالج لندن، منتشر شد. این تحقیقات ثابت می‌کند</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 150%; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>که افرادی که به تفکر منفی وسواس‌گونه در مورد مشکلات روز و آینده دچارند، در معرض</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 150%; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>&nbsp;خطر ابتلا به بیماری آلزایمر قرار دارند. <o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 150%; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b><br></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; color: rgb(51, 51, 51);">پادکست کوتاهی را در آپارات بارگزاری کردم که این تحقیق را شرح می‌دهد و&nbsp;</b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; color: rgb(51, 51, 51);">راهکارهای پیش‌گیری از چنین خطری را بر می‌شمارد. توصیه می‌کنم مراقبت کنندگان</b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; color: rgb(51, 51, 51);">عزیز که اکثرا به نگرانی‌های مختلف دچارند، این پادکست را ببینند.&nbsp;</b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large; color: rgb(51, 51, 51);"><br></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b><br><o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51);"><font size="4"><b style=""><font face="Mihan-Iransans">لینک دسترسی به پادکست:</font><font face="Mihan-IransansLight"><o:p></o:p></font></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="https://www.aparat.com/v/DZwUC"><span dir="LTR"><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>https://www.aparat.com/v/DZwUC</b></font></span></a><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> text/html 2020-06-05T15:54:22+01:00 dardashnadementiaforum.mihanblog.com مهدی صمدانی راهنمای بقای مراقبت‌کننده Caregiver Survival Guide http://dardashnadementiaforum.mihanblog.com/post/312 <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:&#10;auto;text-align:justify;line-height:150%;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><font color="#001000"><font size="4"><font face="Mihan-Iransans">با<span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;"> درود</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;"> به برگزیدگان و دردآشنایان عزیز</span></font></font></font></p> <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:&#10;auto;text-align:justify;line-height:150%;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansLight"><font size="4"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%;">مراقبت کردن از بیمار مبتلا به آلزایمر و سایر انواع فرسایش مغز، خطر صدمه فیزیکی، روحی و روانی، و خستگی مفرط را در ما افزایش می‌دهد. بر اساس تحقیقات انجام شده، خطر مرگ مراقبت کنندگان به میزان ۶۳٪ از غیر مراقبین بیشتر است. </span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%;">عواملی در اختیار ما قرار دارند که با تغییر آنها می‌توانیم خطرات این راه طولانی و پراسترس را کم کنیم.</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%;">&nbsp;&nbsp; </span></font></font></p> <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:&#10;auto;text-align:justify;line-height:150%;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansLight"><font size="4"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%;">به اطلاع می رسانم که با همراهی ۳ نفر از اعضا تالار گفتگوی </span><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%;" dir="LTR">FTD</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> بین‌المللی، موفق شدیم مقاله‌ای به زبان انگلیسی در زمینه <font face="Mihan-Iransans">«بقای مراقبت کننده»</font> تهیه و منتشر کنیم. در این مقاله به مستندات تحقیقی، برنامه‌ریزی، و احساسات مراقبت کننده پرداخته ایم.&nbsp;</span></font></font></p><p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:&#10;auto;text-align:justify;line-height:150%;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansLight"><font size="4"><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%;"><br></span></font></font></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;&#10;text-align:justify;line-height:150%;background:white;direction:rtl;unicode-bidi:&#10;embed" dir="RTL"><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%;"><font face="Mihan-IransansLight" size="4">لینک دانلود رایگان از وبسایت دردآشنا:</font></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%;" dir="LTR"></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;&#10;text-align:justify;line-height:150%;background:white;direction:rtl;unicode-bidi:&#10;embed" dir="RTL"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%;" dir="LTR"><font face="Mihan-IransansLight" size="4">https://dardashna.ir/?p=5889</font></span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%;"></span></p> <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:&#10;auto;text-align:justify;line-height:150%;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansLight"><font size="4"><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%;"><br></span></font></font></p><p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:&#10;auto;text-align:justify;line-height:150%;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansLight"><font size="4"><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%;">لینک دانلود&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ebook</span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%;">از وبسایت آمازون:</span></font></font><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%;" dir="LTR"></span></p> <font face="Mihan-IransansLight"><font size="4"><u><span style="padding: 0cm; border: 1pt windowtext; border-image: none; color: rgb(0, 102, 204); line-height: 107%;"><a title="https://www.amazon.com/Dementia-Caregiver-Survival-Guide-Samadani-ebook/dp/B0899D754X/ref=sr_1_7?dchild=1&amp;keywords=Dementia+Caregiver+Survival&amp;qid=1590755790&amp;s=books&amp;sr=1-7" href="https://www.amazon.com/Dementia-Caregiver-Survival-Guide-Samadani-ebook/dp/B0899D754X/ref=sr_1_7?dchild=1&amp;keywords=Dementia+Caregiver+Survival&amp;qid=1590755790&amp;s=books&amp;sr=1-7" target="_blank"><span style="color:#0066CC">https://www.amazon.com/Dementia-Caregiver-Survival-Guide-Samadani-ebook/dp/B0899D754X/ref=sr_1_7?dchild=1&amp;keywords=Dementia+Caregiver+Survival&amp;qid=1590755790&amp;s=books&amp;sr=1-7</span></a></span></u> </font></font> text/html 2020-06-03T12:11:17+01:00 dardashnadementiaforum.mihanblog.com مهدی صمدانی وقتی عزیزتان به فرسایش مغز مبتلاست http://dardashnadementiaforum.mihanblog.com/post/311 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b>وقتی عزیزتان به فرسایش مغز مبتلاست؛</b></font></div><font face="Mihan-Iransans"></font><font size="4"></font><b></b><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b>رفتار چه کسی باید تغییر کند؛</b></font></div><font face="Mihan-Iransans"></font><font size="4"></font><b></b><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b>رفتار شما یا عزیزتان؟</b></font></div><font face="Mihan-Iransans"></font><font size="4"></font><b></b><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: &amp;quot;Mihan-Iransans&amp;quot;,tahoma,arial; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></b></font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: &amp;quot;Mihan-Iransans&amp;quot;,tahoma,arial; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#3366ff" face="Mihan-Iransans" size="4" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;">روابط انسان‌ها بعد از بروز فرسایش مغز تغییر می‌کند</b></font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: &amp;quot;Mihan-Iransans&amp;quot;,tahoma,arial; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#3366ff" face="Mihan-Iransans" size="4" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;">و مانند هر رابطه دیگر، هرچه بدهید از همان جنس‌‌ دریافت می‌کنید.</b></font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: &amp;quot;Mihan-Iransans&amp;quot;,tahoma,arial; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></b></font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: &amp;quot;Mihan-Iransans&amp;quot;,tahoma,arial; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans" size="4" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;">اگر شما جروبحث می کنید، ناامیدید، یا بی‌اعتنایید؛</b></font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: &amp;quot;Mihan-Iransans&amp;quot;,tahoma,arial; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans" size="4" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;">بازده عزیزتان اضطراب، آشفتگی، و گوشه‌گیری خواهد بود.</b></font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: &amp;quot;Mihan-Iransans&amp;quot;,tahoma,arial; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></b></font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: &amp;quot;Mihan-Iransans&amp;quot;,tahoma,arial; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#33cc00" face="Mihan-Iransans" size="4" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;">اگر شما مهربان، صبور، و رفتاری در خور عزیزتان دارید؛</b></font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: &amp;quot;Mihan-Iransans&amp;quot;,tahoma,arial; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#33cc00" face="Mihan-Iransans" size="4" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;">شما عشق، خنده بلند، و اعتماد او را به‌دست خواهید آورد.</b></font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: &amp;quot;Mihan-Iransans&amp;quot;,tahoma,arial; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></b></font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: &amp;quot;Mihan-Iransans&amp;quot;,tahoma,arial; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="4" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;">کسی که باید تغییر روش دهد شمایید چونکه&nbsp;</b></font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: &amp;quot;Mihan-Iransans&amp;quot;,tahoma,arial; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="4" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;">فرسایش مغز توان انجام آن‌را از عزیزتان گرفته است.&nbsp;</b></font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: &amp;quot;Mihan-Iransans&amp;quot;,tahoma,arial; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="4" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;"><br></b></font></div><div align="right" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: &amp;quot;Mihan-Iransans&amp;quot;,tahoma,arial; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="4" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;">برای مطالعه بیشتر، به صفحه اینستاگرام دردآشنا مراجعه بفرمایید:</b></font></div><div align="right" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: &amp;quot;Mihan-Iransans&amp;quot;,tahoma,arial; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="4" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;"><br></b></font></div><div align="right" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: &amp;quot;Mihan-Iransans&amp;quot;,tahoma,arial; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="4" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;">https://www.instagram.com/dardashna.ir/ <br></b></font></div><b></b><i></i><u></u><sub></sub><sup></sup><strike></strike><br></div> text/html 2020-05-16T13:18:11+01:00 dardashnadementiaforum.mihanblog.com مهدی صمدانی استرس در مراقبت کنندگان فرسایش مغز Caregiver stress http://dardashnadementiaforum.mihanblog.com/post/310 <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:&#10;auto;text-align:justify;line-height:150%;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><font size="4"><b><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%;">با درود</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%;"> به برگزیدگان و دردآشنایان عزیز</span></font></b></font></p><p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:&#10;auto;text-align:justify;line-height:150%;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansLight"><font size="4"><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%;"><font face="Mihan-Iransans"></font><br></span></b></font></font><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%;" dir="LTR"></span></p> <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:&#10;auto;text-align:justify;line-height:150%;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%;"><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>اهمیت مراقبت کردن از مراقبت کننده را بارها برایتان تذکر داده‌ام. پادکست کوتاهی را&nbsp;</b></font></span></p><p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:&#10;auto;text-align:justify;line-height:150%;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%;"><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>در این زمینه در آپارات بارگزاری کردم.&nbsp;</b></font></span></p><p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:&#10;auto;text-align:justify;line-height:150%;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%;"><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b><br></b></font></span></p> <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:&#10;auto;text-align:justify;line-height:150%;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%;"><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>ما مراقبت کنندگان با انواع استرس‌ها دست به گریبانیم. لازم است پیوسته به&nbsp;</b></font></span></p><p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:&#10;auto;text-align:justify;line-height:150%;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%;"><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>خالی‌کردن فشار دیگ زودپز داخلی خود توجه داشته باشیم، قبل از اینکه&nbsp;</b></font></span></p><p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:&#10;auto;text-align:justify;line-height:150%;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%;"><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>این فشار مارا از پا بیندازد و برنامه‌های مراقبت کردن از عزیزمان را مختل کند.</b></font></span></p><p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:&#10;auto;text-align:justify;line-height:150%;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%;"><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b><br></b></font></span></p> <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:&#10;auto;text-align:justify;line-height:150%;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%;"><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>لینک این پادکست در کانال در آشنا در آپارات:</b></font></span></p> <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:&#10;auto;text-align:justify;line-height:150%;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%;"><a href="https://www.aparat.com/v/Se9ZY"><span dir="LTR"><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>https://www.aparat.com/v/Se9ZY</b></font></span></a><span lang="FA"></span></span></p> text/html 2020-04-29T12:38:27+01:00 dardashnadementiaforum.mihanblog.com مهدی صمدانی دسترسی به خدمات پروژه درداشنا dardashna services http://dardashnadementiaforum.mihanblog.com/post/309 <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:&#10;auto;text-align:justify;line-height:150%;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><b><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%; font-size: 12pt;">با درود</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%; font-size: 12pt;"> به برگزیدگان و دردآشنایان عزیز،</span></font></b></p><p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:&#10;auto;text-align:justify;line-height:150%;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%; font-size: 12pt;"><font face="Mihan-Iransans"></font><br></span></b></font></p> <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:&#10;auto;text-align:justify;line-height:150%;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%; font-size: 12pt;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>لینک دسترسی آسان به خدمات دردآشنا را برایتان یادآور می‌شوم. </b></font></span></p> <p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:&#10;auto;text-align:justify;line-height:150%;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%; font-size: 12pt;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>مطالب تهیه شده توسط پروژه دردآشنا، جامع‌ترین و کامل‌ترین اطلاعات مربوط به امور مراقبت به&nbsp;</b></font></span></p><p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:&#10;auto;text-align:justify;line-height:150%;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%; font-size: 12pt;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>زبان فارسی است. این مجموعه فقط با یک کلیک در دسترس خانواده‌هایی است که از بیمار&nbsp;</b></font></span></p><p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:&#10;auto;text-align:justify;line-height:150%;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%; font-size: 12pt;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>مبتلا به آلزایمر و سایر انواع فرسایش مغز مراقبت می‌کنند.&nbsp;</b></font></span></p><p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:&#10;auto;text-align:justify;line-height:150%;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%; font-size: 12pt;"><font face="Mihan-IransansLight"></font><b></b><br></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;&#10;text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;"><b><font face="Mihan-Iransans">آدرس وبسایت دردآشنا:</font></b></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;&#10;text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span style="font-size: 12pt;"><a href="http://www.dardashna.ir/"><span dir="LTR"><font face="Mihan-IransansLight"><b>www.dardashna.ir</b></font></span></a></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" dir="LTR"></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;&#10;text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><b><font color="#001000" face="Mihan-IransansLight" size="3"></font></b><br></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;&#10;text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;"><b><font face="Mihan-Iransans">فهرست مقاله‌های وبسایت دردآشنا:</font></b></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" dir="LTR"></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;&#10;text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://dardashna.ir/?page_id=674"><span dir="LTR"><font face="Mihan-IransansLight"><b>https://dardashna.ir/?page_id=674</b></font></span></a></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" dir="LTR"></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;&#10;text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" dir="LTR"><font face="Mihan-IransansLight"><b>&nbsp;</b></font></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;&#10;text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;"><b><font face="Mihan-Iransans">لیست کلیپ‌های آموزشی:</font></b></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" dir="LTR"></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;&#10;text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://dardashna.ir/?page_id=2138"><span dir="LTR"><font face="Mihan-IransansLight"><b>https://dardashna.ir/?page_id=2138</b></font></span></a></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" dir="LTR"></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;&#10;text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" dir="LTR"><font face="Mihan-IransansLight"><b>&nbsp;</b></font></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;&#10;text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;"><b><font face="Mihan-Iransans">تهیه کتاب‌های راهنمای مراقبین:</font></b></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" dir="LTR"></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;&#10;text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://dardashna.ir/?p=5396"><span dir="LTR"><font face="Mihan-IransansLight"><b>https://dardashna.ir/?p=5396</b></font></span></a></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" dir="LTR"></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;&#10;text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" dir="LTR"><font face="Mihan-IransansLight"><b>&nbsp;</b></font></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;&#10;text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;"><b><font face="Mihan-Iransans">لیست پادکست‌ها:</font></b></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" dir="LTR"></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;&#10;text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://dardashna.ir/?page_id=3653"><span dir="LTR"><font face="Mihan-IransansLight"><b>https://dardashna.ir/?page_id=3653</b></font></span></a></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" dir="LTR"></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;&#10;text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" dir="LTR"><font face="Mihan-IransansLight"><b>&nbsp;</b></font></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;&#10;text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;"><b><font face="Mihan-Iransans">وبلاگ درداشنا:</font></b></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;&#10;text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;"><a href="http://dardashnadementiaforum.mihanblog.com/"><font face="Mihan-IransansLight"><b><span dir="LTR">http://dardashnadementiaforum.mihanblog.com</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>/</span></b></font></a></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" dir="LTR"></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;&#10;text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>&nbsp;</b></font></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;&#10;text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;"><b><font face="Mihan-Iransans">لیست بلاگ‌ها:</font></b></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" dir="LTR"></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;&#10;text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://dardashna.ir/?page_id=4830"><span dir="LTR"><font face="Mihan-IransansLight"><b>https://dardashna.ir/?page_id=4830</b></font></span></a></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" dir="LTR"></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;&#10;text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" dir="LTR"><font face="Mihan-IransansLight"><b>&nbsp;</b></font></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;&#10;text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;"><b><font face="Mihan-Iransans">لیست پرسش و پاسخ‌های مهم مطرح شده در تالار گفتگوی دردآشنا:</font></b></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" dir="LTR"></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;&#10;text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://dardashna.ir/?page_id=4988"><span dir="LTR"><font face="Mihan-IransansLight"><b>https://dardashna.ir/?page_id=4988</b></font></span></a></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" dir="LTR"></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;&#10;text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" dir="LTR"><font face="Mihan-IransansLight"><b>&nbsp;</b></font></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;&#10;text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;"><b><font face="Mihan-Iransans">صفحه اینستاگرام دردآشنا:</font></b></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" dir="LTR"></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;&#10;text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><font face="Mihan-IransansLight"><b><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://www.instagram.com/dardashna.ir/"><span dir="LTR">https://www.instagram.com/dardashna.ir</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>/</span></a></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;"> <span lang="AR-SA"></span></span></b></font></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;&#10;text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" dir="LTR"><font face="Mihan-IransansLight"><b>&nbsp;</b></font></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;&#10;text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;"><b><font face="Mihan-Iransans">کانال خبری دردآشنا:</font></b></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" dir="LTR"></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;&#10;text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://chat.whatsapp.com/FbenX5aty3M5l4tyWNBr6A"><span dir="LTR"><font face="Mihan-IransansLight"><b>https://chat.whatsapp.com/FbenX5aty3M5l4tyWNBr6A</b></font></span></a></span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;"></span></p> <p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;&#10;text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl;&#10;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;"><font face="Mihan-IransansLight"><b>&nbsp;</b></font></span></p> text/html 2020-04-22T12:02:37+01:00 dardashnadementiaforum.mihanblog.com مهدی صمدانی Dardashna News Channel کانال خبری دردآشنا http://dardashnadementiaforum.mihanblog.com/post/308 <div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b> با درود به علاقمندان پروژه دردآشنا</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>اخیرا کانال خبری دردآشنا را در واتساپ ایجاد کرده‌ام. هدف از ایجاد این کانال، پخش اخبار پروژه دردآشنا می باشد.&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>وبسایت و سایر خدمات رایگان دردآشنا به عنوان جامع‌ترین مجموعه آموزشی و راهنمایی در مورد بیماری آلزایمر و سایر انواع فرسایش مغز به زبان فارسی، در خدمت خانواده ها و علاقمندان قرار دارد. <br><font color="#6633ff">www.dardashna.ir</font></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b><font color="#6633ff"></font><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>کسانی که با اشتیاق وبسایت، وبلاگ، و کانال آپارات دردآشنا را برای دیدن نوشته‌ها، کلیپها و پادکستهای ما دنبال می کنند از این پس می توانند با عضویت در این کانال از آخرین اخبار دردآشنا آگاه شوند.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>&nbsp;کانال خبر رسانی دردآشنا در تلگرام با توجه به مشکلات دسترسی به آن، در آینده نزدیک تعطیل خواهد شد.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>برای عضویت در این کانال از لینک زیر استفاده کنید و آنرا در اختیار دوستان و علاقمندان قرار دهید:<br><font color="#6600cc">https://chat.whatsapp.com/FbenX5aty3M5l4tyWNBr6A</font></b></font></div> text/html 2020-04-22T11:57:13+01:00 dardashnadementiaforum.mihanblog.com مهدی صمدانی حساب کاربری دردآشنا در اینستاگرام Dardashna on Instagram http://dardashnadementiaforum.mihanblog.com/post/307 <div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b>با درود به برگزیدگان و دردآشنایان عزیز</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight"></font><font size="4"></font><b></b><font face="Mihan-Iransans"></font><br></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>حساب کاربری اینستاگرام دردآشنا را فعال کرده‌ایم. سعی من و یکی از دوستان مراقبت کننده دیگر بر این است که هر هفته یک یا دو پست برایتان انتشار دهیم. پستها خلاصه یکی از مشکلات ما مراقبت کنندگان را بیان می‌کند و برای مطالعه بیشتر، لینک مقاله مربوطه را در اختیارتان قرار می‌دهد.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>توصیه می‌کنم ما را در اینستاگرام دنبال کنید. علاوه بر اینکه هر هفته مروری بر گزیده‌ای از اطلاعات مهم امور مراقبت خواهید داشت، می‌توانید با خواندن مقاله مربوطه، سطح آگاهی خودتان را بالا ببرید.&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight"></font><font size="4"></font><b></b><br></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>یادآوری‌ می‌کنم که اینستاگرام دردآشنا عمومی است. بنا براین اگر پرسشی برایتان مطرح است، توصیه می‌کنم آنرا در تالار گفتگو که محیطی امن و اعضا آن محدود به مراقبت کنندگان است مطرح نمایید.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight"></font><font size="4"></font><b></b><br></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>به امید دیدار همگی شما در کانال دردآشنا در اینستاگرام:&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><span style="text-align: right; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Mihan-IransansLight; font-size: 18.06px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 700; text-decoration: none; word-spacing: 0px; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; float: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#6633ff">https://www.instagram.com/dardashna.ir/&nbsp;</font></span><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight"></font><font size="4"></font><b></b><b></b><font color="#6633ff"></font><br></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>لطفا این مطب را در گروه‌هایی که عضو هستید بازپخش کنید. سپاسگزارم.</b></font></div> text/html 2020-03-27T12:21:42+01:00 dardashnadementiaforum.mihanblog.com مهدی صمدانی فرسایش مغز و همه‌گیر شدن کروناویروس Dementia and Coronavirus pandemic http://dardashnadementiaforum.mihanblog.com/post/305 <div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b style="">با درود به برگزیدگان و دردآشنایان عزیز</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>مراقبت کنندگان بیماران فرسایش مغز بار گران و پرزحمتی را بر دوش دارند. با اضافه شدن ویروس کرونا به این مشکلات، اخبار و راهکارهای ضد و نقیض و بی‌پایه در فضای مجازی، استرس و نگرانی آنها را دوچندان کرده و بازتاب این نگرانی در عزیزان ما، سرعت گرفتن پیشروی بیماری، اضطراب و بی‌قراری است.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>&nbsp;از طرف دیگر، خانه نشینی، والدین یا بیمار و مراقبت کننده او را تنها گذاشته و علاوه بر کمبود دیدن فرزندان و نوه‌ها، به احتمال زیاد نیازهای پشتیبانی فیزیکی و عاطفی آنها را تحت تاثیر قرار داده است.</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b style="">چه باید کرد و چگونه باید این دوران پر اضطراب را با کمترین صدمه به عزیزانمان سپری کنیم؟</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>پادکست کوتاهی برای شما عزیزان تهیه کرده و در کانال دردآشنا در آپارات بارگزاری کردم. در این پادکست راهکارهای عملی را برای شما برشمرده‌ام. برای دیدن پادکست به لینک زیر مراجعه نمایید:&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>https://www.aparat.com/v/LDYpa</b></font></div> text/html 2020-03-20T20:15:16+01:00 dardashnadementiaforum.mihanblog.com مهدی صمدانی آمار سال ۲۰۲۰ بیماری آلزایمر در آمریکا http://dardashnadementiaforum.mihanblog.com/post/304 <div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b style="">درود به دردآشنایان و برگزیدگان عزیز،</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b><br></b></font></div><div><br></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b style="">&nbsp;آمار مربوط به سال ۲۰۲۰ آمریکا</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b style="">و پیش‌بینی گسترش بیماری آلزایمر در آینده</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>&nbsp;</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b style="">آمار و اطلاعات ارائه شده توسط انجمن آلزایمر آمریکا:</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>بیش از ۶ میلیون نفر مبتلا به آلزایمر در سال ۲۰۱۹ که در سال ۲۰۵۰ بالغ بر ۱۴ میلیون نفر&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>خواهد شد؛&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b><br></b></font></div><div><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large;">ششمین علت مرگ و میر در آمریکا و به‌تنهایی بیش از مجموع مرگ و میر در اثر سرطان&nbsp;</b></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>پستان&nbsp;</b></font><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large;">و پروستات؛&nbsp;</b></div><div><b style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: large;"><br></b></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>از هر سه نفر سالمند، یک نفر در اثر ابتلا به آلزایمر یا نوع دیگر فرسایش مغز از دنیا ‌‌‌‌‌می‌رود؛</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>مراقبت بیماران توسط بیش از ۱۶ میلیون نفر از فامیل و دوستان بدون دریافت دستمزد:</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;حجم کاری نزدیک به ۱۹ میلیارد ساعت در سال ۲۰۱۹</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;معادل بیش از ۲۴۴ میلیارد دلار خدمات رایگان ‌‌‌‌‌</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>هزینه نگهداری بیماران مبتلا به انواع فرسایش مغز درسال ۲۰۲۰ علاوه بر آورده خدمات مراقبت رایگان فامیل، بالغ بر ۳۰۵ میلیارد دلار برآورد شده است:&nbsp;&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;که تا سال ۲۰۵۰ به بیش از ۱ تریلیون دلار افزایش ‌‌‌‌‌می‌یابد</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸، مرگ و میر بیماران قلبی تقریبا ۸٪ کم شده در‌حالی‌که مرگ و میر بیماران مبتلا به آلزایمر در همین مدت ۱۴۶٪&nbsp; افزایش داشته است؛</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>در آمریکا، ۵۰٪ پزشکان خانواده باور دارند که حرفه پزشکی آمادگی لازم را برای افزایش تعداد بیماران آلزایمر و سایر انواع فرسایش مغز را ندارد.&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>برای اینفوگرافیک مطالب فوق از لینک زیر استفاده کنید:</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b>&nbsp;https://dardashna.ir/wp-content/uploads/2020/03/maininfographic.jpg</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><b><br></b></font></div><div><b style="font-size: large;"><font face="Mihan-IransansLight">برای مطالعه متن کامل گزارش به این آدرس مراجعه نمایید:</font></b></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b><div style="">https://dardashna.ir/wp-content/uploads/2020/03/alzheimers-facts-and-figures_1.pdf</div></b></font></div>